Όρια μεταφόρτωσης αρχείου

» Μέγιστος αριθμός επισυνάψεων: 2
» Μέγιστο μέγεθος ανά επισύναψη: 5 MB
» Μπορείτε να μεταφορτώσετε αρχεία που έχουν κατάληξη σε:

.jpg, .png, .zip, .rar, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf

Κλείσιμο παραθύρου